Levering van standaardwaden type “de Eenvoud”

Opdracht van een kistenfabrikant voor het leveren van standaardwaden type “de Eenvoud”, welke bij een baarplank wordt afgeleverd.